Våre tjenester

Vi utfører:

- opparbeiding av bolig- og garasjetomter, industritomter, veier og parkeringsplasser.

- vann og avløp

- snørydding og strøing

- massetransport og salg av masse (singel, pukk, grus, jord, fyllmasse)

- oppføring av natursteinsmurer

- asfaltering, kantstein, oppmerking

- meisling og riving av betongkonstruksjoner og bygninger

Vi er sentralt godkjent for ansvarsrett for grunnarbeider i tiltaksklasse 2 samt prosjektering og utføring av miljøsanering i tiltaksklasse 1.

INGEN JOBB ER FOR LITEN, INGEN JOBB ER FOR STOR.