Våre referanser

SKRETTING

- grunnarbeider for nye produksjonsbygg, overvannshåndtering ved nye lagerhaller, avretting og asfaltering av uteområdet, ny parkeringsplass med mere.

AVERØY KOMMUNEHUS

- grunnarbeider, vann og avløp for nytt rådhus, uteområde med trappetribune, hellelagt plass ved inngang med mere.

KRISTIANSUND BASE

- grunnarbeider og rørgrøfter for ny tankfarm for SAR Averøy.

ØYANE BARNEHAGE

- grunnarbeider og utomhusanlegg ved Øyane Barnehage.

RØSANDÅSEN BOLIGFELT

- veier, vann og avløp samt grunnarbeider for flere boligtomter, blant annet for Roald Røsand, Eskild Røsand, Steinar Henriksen.

RØSANDBYGGET

- grunnarbeider for Røsandbygget som inneholder REMA 1000, administrasjonen for Br. Røsand AS, Marel Food Systems AS, Comfort Langset Rør AS med flere.

BIOWOOD NORWAY AS

- grunnarbeider for pelletsfabriken og kaiområdet, blant annet fundamenter for siloer, flisstack og transportbånd, overvannskummer og utslippsledninger, trekkerør og kummer for fremføring av strøm, avretting og oppgrusing/asfaltering, plastring av kaifront.

HASSELØYA HYTTEOMRÅDE

- veier, vann og avløp samt grunnarbeider for flere hyttetomter.

VEIOPPRUSTING

- opprusting av fylkesveiene på Averøy ved asfaltering i 2011, strekningene Futsetra-Sveggen, Bae-Myrset, Vebenstad-Nedal, Bae-Fladset i samarbeid med Storvik Maskin AS. Arbeidet omfattet grøfterensk og sprengning, breddeutvidelser, bygging av møteplasser, utskifting av stikkrenner, legging av nytt bærelag og avretting for asfaltering.

VEIVEDLIKEHOLD

- brøyting og strøing av fylkesveier og kommunale veier i Averøy kommune for Mesta og kommunen.

SNØRYDDING

- snørydding og strøing for Triplex, Kristiansund Base, Monter Røsand, Coop Prix Kårvåg, Røsandbygget med flere.