Om oss

E. Folland Maskinstasjon ble etablert av Erik Lyder Folland i 1964. Erik utførte grave- og sprengningsarbeider og startet også Averøy Betongsaging i samarbeid med Johan Kongshaug.

I 1998 overtok sønnen Einar Inge den daglige driften av selskapet. Han investerte i nye maskiner og ansatte flere medarbeidere. Selskapet påtok seg opparbeiding av boligtomter, infrastruktur i boligfelt, vintervedlikehold av veier og kommunaltekniske arbeider.

I 2008 fikk selskapet kontrakt med Biowood Norway AS om grunnarbeider på deres nyerhvervede industritomt i Smevågen, tidligere Umoe Sterkoder Averøy. Dette var en stor kontrakt som skulle gå over 2-3 år. Denne kontrakten medførte at selskapet ble omorganisert til E. Folland Maskinstasjon AS med Einar Inge Folland som eneaksjonær, styreformann og daglig leder. Erik Lyder Folland er fremdeles aktivt med som skytebas i 50% stilling og styremedlem. Øvrige medlemmer i styret er Bodil Gule og Joar Holmeset.